Showing all 8 results

Á leið út í lífið – textar fyrir erlenda nemendur um nám og starfsgreinar

kr. 4.090

Eins og undirtitill bókarinnar gefur til kynna er hér um að ræða kennslubók í íslensku fyrir erlenda nemendur.

Í textum bókarinnar er kynnt það fjölbreytta starfsnám sem nemendum stendur til boða í íslenskum skólum. Hverjum kafla fylgja verkefnasíður.

Eftir Guðlaugu Kjartansdóttur hefur áður komið út bókin Allt annað mál – íslenska fyrir útlendinga.

 • Höfundur: Guðlaug Kjartansdóttir

 • Útgáfuár: 2010

 • 130 bls. / ISBN 9789979672500

Allt annað mál – Íslenska fyrir útlendinga

kr. 3.230

Kveikjan að þessari kennslubók var brýn þörf mín og nemenda minna fyrir hentugt kennsluefni í íslensku fyrir útlendinga sem komnir eru á 4. eða 5. önn í framhaldsskóla. Ætlunin með þessum textum er einkum að bæta orðaforða nemendanna og einnig að veita þeim ofurlitla innsýn í líf dæmigerðra Íslendinga.

Í bókinni eru ekki nein eiginleg málfræðiverkefni en hins vegar er fyrri hluti hennar allur hafður í nútíð og mestallur seinni hlutinn í þátíð. Bókin samanstendur af 15 köflum og er nýtt þema kynnt til sögunnar í hverjum kafla. Hugmyndin er sú að lesinn sé einn kafli á viku. Í hverjum kafla eru svo þrír textar og hverjum texta fylgja tvö verkefni. Fyrra verkefnið er ætíð orðaforðaverkefni en hið síðara breytilegt.

 • Höfundur: Guðlaug Kjartansdóttir

 • Útgáfuár: 2008

 • 95 bls. / ISBN 9789979672296

Íslenska – sjálfsagt mál

kr. 7.490

Þetta er kennslubók í íslensku fyrir erlenda nemendur. Hún er ætluð nemendum sem lært hafa íslensku í u.þ.b. tvær annir og eru að hefja íslenskunám á 3. önn í framhaldsskóla. Í bókinni er lögð áhersla á að auka orðaforða nemenda og að þeir geti þekkt mismunandi orðalag og orðatiltæki í íslensku og náð merkingarlegu samhengi í léttum eða meðalþungum texta.

Rifjuð eru upp nokkur grundvallaratriði í málfræði jafnframt því sem fleiri bætast við. Mikil áhersla er lögð á að nemendur nái leikni í að nýta kunnáttu sína og því fylgja verkefni hverjum kafla.

 • Höfundur: Þórunn Halla Guðlaugsdóttir

 • Útgáfuár: 2012

 • 156 bls. / ISBN 9789979672548

Íslenska vísar veginn

kr. 7.025

Þetta er kennslubók í íslensku fyrir nemendur af erlendu þjóðerni sem búsettir eru á Íslandi og einnig íslenska nemendur sem ekki hafa alist upp í íslensku málumhverfi.

Með námsefninu er leitast við að þjálfa nemendur í íslensku ásamt því að efla menningarfærni sem jafnframt stuðli að félagslegri vellíðan nemenda. Lögð er áhersla á að setja námsefnið fram á myndrænan hátt til að auðvelda nemendum námið. Málfræðiatriði sem kunna að verða lögð inn eru ívaf í setningar sem vaxa smátt og smátt að þyngd hvað orðaforða og uppbyggingu varðar.

 • Höfundur: Þórunn Halla Guðlaugsdóttir

 • Útgáfuár: 2011

 • 139 bls. / ISBN 9789979672968

Orð verða setningar

kr. 5.140

Kennslubók í íslensku sem öðru máli fyrir lengra komna nemendur.

 • Höfundur: Eva Örnólfsdóttir

 • Útgáfuár: 2016

 • 117 bls. / ISBN 9789979673958

Orðfylla

kr. 4.095

Krossgátur fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku.

 • Höfundur: Eva Örnólfsdóttir

 • Útgáfuár: 2016

 • 78 bls. / ISBN 9789979674184

Talað orð

kr. 4.095

Verkefnahefti í taláfanga fyrir byrjendur í íslensku sem öðru máli.

Talað orð er svo fjórða bókin sem kom út haustið 2010. Hún er fyrir byrjendur sem eru að feta sig áfram í að tala íslensku. Nemendur gera verkefni undir leiðsögn og kennari ber fram spurningar sem tengjast verkefnunum sem nemendur svara munnlega.

 • Höfundur: Eva Örnólfsdóttir

 • Útgáfuár: 2016

 • 92 bls. / ISBN 9789979673972