Showing 1–16 of 72 results

Á leið út í lífið – textar fyrir erlenda nemendur um nám og starfsgreinar

kr. 4.090

Eins og undirtitill bókarinnar gefur til kynna er hér um að ræða kennslubók í íslensku fyrir erlenda nemendur.

Í textum bókarinnar er kynnt það fjölbreytta starfsnám sem nemendum stendur til boða í íslenskum skólum. Hverjum kafla fylgja verkefnasíður.

Eftir Guðlaugu Kjartansdóttur hefur áður komið út bókin Allt annað mál – íslenska fyrir útlendinga.

 • Höfundur: Guðlaug Kjartansdóttir

 • Útgáfuár: 2010

 • 130 bls. / ISBN 9789979672500

Allt annað mál – Íslenska fyrir útlendinga

kr. 3.230

Kveikjan að þessari kennslubók var brýn þörf mín og nemenda minna fyrir hentugt kennsluefni í íslensku fyrir útlendinga sem komnir eru á 4. eða 5. önn í framhaldsskóla. Ætlunin með þessum textum er einkum að bæta orðaforða nemendanna og einnig að veita þeim ofurlitla innsýn í líf dæmigerðra Íslendinga.

Í bókinni eru ekki nein eiginleg málfræðiverkefni en hins vegar er fyrri hluti hennar allur hafður í nútíð og mestallur seinni hlutinn í þátíð. Bókin samanstendur af 15 köflum og er nýtt þema kynnt til sögunnar í hverjum kafla. Hugmyndin er sú að lesinn sé einn kafli á viku. Í hverjum kafla eru svo þrír textar og hverjum texta fylgja tvö verkefni. Fyrra verkefnið er ætíð orðaforðaverkefni en hið síðara breytilegt.

 • Höfundur: Guðlaug Kjartansdóttir

 • Útgáfuár: 2008

 • 95 bls. / ISBN 9789979672296

Tilboð

Æfingar í málfræði

kr. 3.365 kr. 690

Bókin er ætluð til upprifjunar á málfræði í fyrstu bekkjum framhaldsskóla. Lögð er áhersla á að nemendur geti talað um málfræði, lært málfræði og notað sér hana til gagns. Öll málfræði byggir á notkun hugtaka og æfingu í að fara með þau.

Meginefni bókarinnar er orðflokkar og einkenni þeirra og greinarmerkjasetning.

Auk þess fylgja bókinni fjölmörg verkefni.

 • Höfundur: Eiríkur Páll Eiríksson

 • Útgáfuár: 1997

 • 108 bls. / ISBN 9789979831761

Æfingar í setningafræði

kr. 2.105

Bókin er ætluð til kennslu í grunnáföngum framhaldsskólanna og skiptist í tvo hluta.

Í fyrri hlutanum er fjallað almennt um setningafræði, s.s. setningarliði, setningarhluta, setningar og málsgreinar, aðalsetningar og aukasetningar, tengingar og greinarmerki.

Síðari hlutinn er aftur um greinarmerki og orðaforða málsins, endurnýjun hans og breytingar á máli og stafsetningu. Þar er m.a. drepið á framburðarbreytingar, tökuorð, nýyrði, nýmerkingar, málstefnu o.fl.

Bókinni fylgja fjölmörg verkefni.

 • Höfundur: Eiríkur Páll Eiríksson

 • Útgáfuár: 1997

 • 70 bls. / ISBN 9789979831754

Bárðar saga Snæfellsáss

kr. 3.145

 

 

Skólaútgáfa með orðskýringum, verkefnum og ítarlegri örnefnaskrá.

Bókinni fylgir litprentað kort af sögusviði.

 

 

 • Bjarki Bjarnason tók saman.

 • Útgáfuár: 1999

 • 104 bls. / ISBN 9789979670391

Bókastoð – Ágrip af íslenskri bókmenntasögu

kr. 3.970

Það er reynsla margra kennara að lesendur verði gjarnan áttavilltir í miklum staðreyndaskógi þar sem þeir þekkja fátt kennileita.

Því er í þessu ágripi fyrst og fremst reynt að draga meginlínur í stuttu máli en þó sagt meira af sumum þeim verkum og höfundum sem venja er að fjalla um í framhaldsskólum. Ekki er hér heldur hirt um að rekja kenningar um bókmenntir og lítið sem ekkert fjallað um æviatriði höfunda.

Þeir kennarar sem láta nemendur lesa þessa bók geta því bætt slíkum upplýsingum við og öðru því sem þeir telja miklu varða.

 • Höfundar: Kristján Eiríksson og Sigurborg Hilmarsdóttir

 • Útgáfuár: 1999

 • 119 bls. / ISBN 9789979670162

Bókmenntagreining

kr. 915

Í þessu kveri eru útskýrð algengustu hugtök sem notuð eru við kennslu bókmennta og greiningu þeirra. Eiríkur G. Guðmundsson, skólameistari, hefur um árabil kennt íslenskar bókmenntir í framhaldsskóla og í tengslum við þá kennslu tók hann saman þetta efni fyrir nemendur sína.

 • Höfundur: Eiríkur G. Guðmundsson

 • Útgáfuár: 2001

 • 26 bls. / ISBN 9789979670636

Brennu-Njáls saga

kr. 2.530

Útgáfa þessi er byggð á eldri útgáfu af Brennu-Njáls sögu sem Jón Böðvarsson bjó til prentunar fyrir röskum þremur áratugum.

Fremst er inngangur ritaður af Jóni og þá yfirlit um ættir og vensl helstu sögupersóna.

Orðskýringar eru neðanmáls og hefur verið aukið við þær frá fyrri útgáfu auk þess sem köflum hefur verið valið heiti. Aftast eru verkefni og nafnaskrá.

Bókinni fylgir geisladiskur með ljósmyndum, kortum og öðru myndefni af sögusviði.

Smelltu hér til að skoða ítarefnið með bókinni. 

 • Jón Böðvarsson tók saman.

 • Útgáfuár: 2002

 • 343 bls. / ISBN 9789979672265

Danskar æfingar – Danske øvelser

kr. 1.110

Þetta er aukin og endurbætt 2. útgáfa bókarinnar frá árinu 1982.

Fyrri hlutinn hefur að geyma yfirlit yfir danska málfræði, innfyllingaræfingar, létta málfræðistíla og „diktöt“ eða upplestrarstíla. Í síðari hluta bókarinnar eru, auk endursagnaæfinga og þýðingarstíla, 11 innfyllingarkannanir (close-test) á samfelldu máli ásamt lausnum og 23 málfræðikannanir (test) á samfelldu máli og fylgja þeim einnig lausnir.

Bókin kom fyrst út árið 1970 og er þetta 11. prentun 2. útgáfu.

 • Höfundur: Guðrún Halldórsdóttir

 • Útgáfuár: 1999

 • 112 bls. / ISBN 97899796701001

Edda – Snorra Sturlusonar

kr. 5.005

Þetta er ný og endurskoðuð skólaútgáfa Snorra-Eddu.

Hér er Prologus verksins hafður með auk Gylfaginningar og lengstu frásagnarkafla Skáldskaparmála. Þá fylgja örfáir kaflar úr Ynglingasögu með í viðauka.

Textinn er í öllum aðalatriðum færður til nútímastafsetningar og fylgja skýringar bundnu sem óbundnu máli.

Í bókinni eru vísnaskýringar og skrár auk nýs eftirmála um Snorra Sturluson og verk hans.

 • Gunnar Skarphéðinsson tók saman.

 • Útgáfuár: 2011

 • 206 bls. / ISBN 9789979672951

Tilboð

Eiríks saga víðförla

kr. 2.015 kr. 690

Skólaútgáfa með skýringum og verkefnum.

Með þessari útgáfu fylgir bæði ítarefnishefti, þar sem valdir hafa verið saman textar sem tengjast Eiríks sögu á einhvern hátt, og kennarahefti með kennsluleiðbeiningum sem Ragnar Ingi tók saman.

 • Ragnar Ingi Aðalsteinsson tók saman.

 • Útgáfuár: 1993

 • 62 bls. / ISBN 9789979830603

Endnu engang Dansk, – åhhh hjælp!

kr. 4.975

Hér er á ferðinni rækilega endurskoðuð útgáfa á Dansk, åhhh hjælp!, sem er kennslubók í dönsku fyrir nemendur í fyrsta áfanga í framhaldsskóla.

Smelltu hér til að skoða verkefni sem fylgja bókinni

 • Höfundur: Jette Dige Pedersen

 • Útgáfuár: 2011

 • 131 bls. / ISBN 9788979677291

Fjölsvinnur – kennslubók í textaritun

kr. 2.935

Kennslubók þessi í textaritun og meðferð texta er samin með hliðsjón af námskrá menntamálaráðuneytisins fyrir nám í upplýsinga- og fjölmiðlagreinum sem gefin var út árið 2001.

Efni bókarinnar er hluti af grunnnámi á upplýsinga- og fjölmiðlabraut.

 • Höfundar: Dóróthea J. Siglaugsdóttir og Guðlaugur R. Guðmundsson

 • Útgáfuár: 2003

 • 117 bls. / ISBN 9789979671176

Gísla saga Súrssonar

kr. 2.590

Skólaútgáfa með skýringum og verkefnum ásamt litprentuðu korti af sögusviði.

Myndskreyting eftir Hauk Halldórsson.

 • Jóhanna Sveinsdóttir tók saman.

 • Útgáfuár: 1985

 • 186 bls. / ISBN 9789979806455

Glimt – ny litteratur på dansk

kr. 3.980

GLIMT er kennslubók í dönsku fyrir 2. þrep í framhaldsskólum, en hún á einnig erindi við alla sem hafa áhuga á dönskum bókmenntum og menningu.

Í henni má finna 24 stutta texta, eina teiknimyndasögu og 17 myndskreytingar. Höfundar smásagnanna koma frá Danmörku, Íslandi, Grænlandi og Færeyjum en allar sögurnar eru skrifaðar á dönsku.

Smásögurnar fjalla um ýmis málefni sem koma ungu fólki við.Lesa má smásögurnar í þeirri röð sem þær birtast í bókinni eða í hvaða röð sem er, en leitast er við að auðveldustu textarnir séu fremst í bókinni en þeir þyngri aftast.

Smelltu hér til að skoða verkefni sem tengjast bókinni.

 • Ritstjórar: Randi Benedikte Brodersen, Brynja Stefánsdóttir og Jens Monrad

 • Útgáfuár: 2015

 • 124 bls. / ISBN 9788979673828