Showing all 8 results

Fjölbreyttar leiðir í námsmati

kr. 4.500

Fjölbreyttar leiðir í námsmati er handbók ætluð skólastjórum, kennurum og öðrum sem áhuga hafa á fjölbreytni í námsmati. Bókin er byggð á lykilþáttum í námsmati sem felst einkum í því að íhuga tilgang matsins og ákveða hvað eigi að meta, hvaða námsaðferð henti best, hvernig best sé að miðla upplýsingum og til hverra. Jafnhliða er í bókinni lögð áhersla á þátttöku nemenda í náms- og matsferlinu. Í bókinni eru matslistar fyrir mat kennara á þessum lykilþáttum og í viðauka eru ýmis matsgögn sem kennarar geta notað, breytt og bætt – allt eftir þörfum hvers og eins.

 • Höfundur: Erna Ingibjörg Pálsdóttir

 • Útgáfuár: 2019

 • 253 bls. / ISBN 9789979674733

Gagnrýni og gaman: samræður og spurningalist

kr. 4.030

Bókin er ætluð kennurum og foreldrum sem hafa áhuga á að þróa með sér spurningalist og efla þannig sjálfstraust og sjálfstæða hugsun barna og unglinga.

Gagnrýni og gaman er framlag höfundar til gagnrýnnar umræðu í skólastarfi og er sett fram sem reynslusaga um þróun ákveðinnar hugmyndafræði og lýsir tilraunum í kennslustundum. Þannig er hún í senn leit og uppgötvunarnám kennara og nemenda. Áhersla er lögð á ímyndunaraflið og skapandi hugsun á kostnað strangrar rökhyggju og er það trú höfundar að þannig megi betur varðveita hrekkleysi og trúnaðartraust nemenda.

 • Höfundur: Jón Thoroddsen

 • Útgáfuár: 2016

 • 172 bls. / ISBN 9789979674009

Inngangur að kennslufræði fyrir verðandi iðnmeistara

kr. 1.990

Áhersluþættir í bókinni eru m.a. kröfur til meistara um fræðslu og handleiðslu iðnnema á námssamningi, samskiptatækni, viðtalstækni og tjáskipti, þættir úr námssálarfræðinni og markmiðssetningar í námi. Að auki er fjallað um helstu kennsluaðferðir, skipulagning á starfsnámi og þjálfunaráætlun og matsleiðir.

 • Höfundur: Davíð Schiöth Óskarsson

 • Útgáfuár: 1996

 • 80 bls. / ISBN 9789979831587

Litróf kennsluaðferðanna

kr. 4.995

Grundvallarrit handa íslenskum grunnskólakennurum og kennaraefnum. Í henni er m.a. fjallað um fas, framkomu og verklag kennara. Tekið er fyrir eðli og einkenni kennsluaðferða en níu aðalkaflar bókarinnar fjalla sérstaklega um: útlistunarkennslu, þulunám og þjálfunaræfingar, verklegar æfingar, umræðu og spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og tjáningu, þrautalausnir, leitaraðferðir, hópvinnubrögð og sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. Í bókinni er mikið af gagnlegum ábendingum til kennara um námsefni og fræðilegt efni.

 • Höfundur: Ingvar Sigurgeirsson

 • Útgáfuár: 2013

 • 232 bls. / ISBN 9789979673255

Samskipti foreldra og barna

kr. 3.740

Í bókinni er mælt með gagnkvæmri virðingu í samskiptum barna og fullorðinna. Bókin kennir jákvæðar aðferðir sem miða að skilningi á milli barna og uppalenda. Þessar aðferðir eru m.a. virk hlustun sem styður við barnið og „ég-boð“ sem fá barnið til að hlusta þegar talað er við það. Við lausn vandamála mælir dr. Gordon með aðferðum sem fela í sér sameiginlega lausn barna og uppalenda þannig að börn læri að bera ábyrgð á eigin hegðun og sýna öðrum tillitssemi. Bókin hefur verið notuð til grundvallar námskeiðum sem sálfræðingarnir Hugo Þórisson og Wilhelm Norðfjörð hafa staðið fyrir á undanförnum árum.

 • Höfundur: Dr. Thomas Gordon

 • Þýðandi: Ingi Karl Jóhannesson

 • Útgáfuár: 1999

 • 288 bls. / ISBN 9789979672685

Samskipti kennara og nemenda

kr. 3.740

Leiðsögn fyrir kennara í skólum, á heimilum, vinnustöðum og íþróttasvæðum. Höfundur segir: „Kennsla er sammannlegt fyrirbæri, allir kenna. Foreldrar kenna börnum sínum, atvinnurekendur starfsmönnum, þjálfarar kenna leikmönnum, konur kenna eiginmönnum sínum (og gagnkvæmt). — Þessi bók fjallar um það hvernig kennsla getur orðið mun árangursríkari en hún að jafnaði er, hvernig kennsla getur fært þeim sem lærir aukna þekkingu og þroska og jafnframt dregið úr árekstrum og skapað aukinn virkan tíma til kennslu.“

 • Höfundur: Dr. Thomas Gordon

 • Þýðandi: Ólafur H. Jóhannsson

 • Útgáfuár: 2001

 • 276 bls. / ISBN 9789979673408

Síðasta skólatöskukynslóðin

kr. 3.990

Sú kynslóð nemenda sem nú elst upp, lifir og hrærist í breyttum heimi þar sem tæknin er allsráðandi. Því mætti kalla þessa nemendur síðustu skólatöskukynslóðina því þetta er að öllum líkindum síðasta kynslóð nemenda sem þarf að koma með skólatösku í skólann. Í framtíðinni má búast við að mikið af þeim upplýsingum sem nemendur nota verði að finna í snjalltækjum en ekki í áþreifanlegum kennslubókum, vinnublöðum eða greinum af bókasafninu. Kennarar þurfa því að taka þessum breytingum með opnum huga og vera tilbúnir að tileinka sér nýjan hugsunarhátt í kennslu.

 • Höfundar: Zachary Walker, Kara Rosenblatt og Donald McMahon

 • Útgáfuár: 2018

 • 186 bls. / ISBN 9789979674672

Skóli og skólaforeldrar

kr. 1.655

Þessi bók er skrifuð fyrir grunnskólakennara og foreldra grunnskólabarna í þeim tilgangi að vekja þá til umhugsunar og umræðu um hlutverk sitt og benda á mikilvægi samstarfs foreldra og skóla. Með bókinni er hvatt til þróunar samstarfs í samræmi við þarfir og væntingar samtímans, bent er á mögulegar leiðir, hagnýtar upplýsingar og ráð sem stuðlað geta að árangursríku samstarfi foreldra og kennara.

 • Höfundur: Nanna Kristín Christiansen

 • Útgáfuár: 2011

 • 240 bls. / ISBN 9789979672784