Showing all 8 results

Bókfærsla I

kr. 5.490

Í Bókfærslu I er fjallað um helstu bókhaldsreikninga og skýrt skipulega hvernig færa skal almennt bókhald í atvinnurekstri. Fjölmörg verkefni fylgja hverjum kafla. Þessi nýja útgáfa hefur verið endurskoðuð með tilliti til breytinga á lögum um virðisaukaskatt.

 • Höfundur: Tómas Bergsson

 • Útgáfuár: 2014

 • 104 bls. / ISBN 9789979673415

Bókfærsla II

kr. 5.335

Bókfærsla II er miðuð við þá sem náð hafa góðum tökum á undirstöðuatriðum bókhaldsins. Nýir reikningar eru kynntir og sýnd dæmi um viðameira bókhald en í fyrri bókunum, svo sem fyrir hlutafélög og sameignarfélög.

 • Höfundur: Tómas Bergsson

 • Útgáfuár: 2008

 • 112 bls. / ISBN 9789979672258

Frumkvöðlafræði

kr. 4.630

Bókin þykir frábær kennslubók fyrir ungt fólk sem vill læra grundvallaratriði við stofnun, rekstur og uppbyggingu lítilla fyrirtækja. Raunar hentar hún öllum sem vilja kynna sér málefnið og verða einhvers vísari um viðskipti og viðskiptahætti. Bókin hlaut einhver virtustu námsbókaverðlaun sem veitt eru í Bandaríkjunum (Golden Lamp Award) árið 2002.

 • Höfundar: Steve Mariotti og Tony Towle

 • Útgáfuár: 2005

 • 483 bls. / ISBN 9789979671541

Vöru- og neytendafræði fyrir framhaldsskóla – 2. hefti

kr. 3.485

-Vörukynningar, vettvangsheimsóknir og sjálfstæð verkefni

Efni þessarar bókar er einkum skrifað til kynningar á nokkrum vöruflokkum ásamt tillögum um verkefni sem tengjast bæði matvæla- og viðskiptasviði framhaldsskóla.

 • Höfundur: Bryndís Steinþórsdóttir

 • Útgáfuár: 1996

 • 111 bls. / ISBN 9789979831563

Vöru- og neytendafræði fyrir skóla og almenning – 1. hefti

kr. 3.685

Þetta er önnur útgáfa bókarinnar sem kom fyrst út árið 1996. Í þessari útgáfu er niðurröðun efnis í stórum dráttum það sama og í fyrstu útgáfu. Kaflar um einstaka vöruflokka og neytendafræði hafa verið auknir, endurbættir og endurskoðaðir af sérfræðingum, einnig næringarefnatafla aftast í bókinni. Stuðst er við umsögn kennara, nýjustu fræðibækur, fræðirit og reglugerðir.

Bókin er einkum ætluð þeim sem:
– eru í matreiðslunámi,
– ætla að veita leiðbeiningar, t.d. við vörukynningar eða afgreiðslu á matvælum, og þeim sem vilja afla sér fróðleiks til eigin nota.

 • Höfundur: Bryndís Steinþórsdóttir

 • Útgáfuár: 2002

 • 156 bls. / ISBN 97889979670851

Þjónn verður leiðtogi

kr. 2.940

Árið 1970 gaf Robert K. Greenleaf út rit sitt The Servant as Leader sem hér birtist í íslenskri þýðingu undir heitinu Þjónn verður leiðtogi. Í bókinni lýsir Robert K. Greenleaf grunnhugmyndum sínum um þjónandi forystu á kraftmikinn og ljóðrænan hátt. Hann skilgreinir þjónandi forystu, veitir innsýn í hugmyndafræðina og varpar fram dæmum sem sýna hvernig þjónandi forysta birtist í samfélaginu og í daglegum störfum stjórnenda og leiðtoga.

Hugmyndir þjónandi forystu eru valkostur fyrir þá sem vilja nálgast forystu og stjórnun með öðrum hætti en hefðbundið er. Útgáfa bókarinnar hér á landi er mikilvægur áfangi í starfi Þekkingaseturs um þjónandi forystu sem hefur það hlutverk að kynna og þróa hugmyndir Roberts K. Greenleaf um þjónandi forystu.

Útgefandi: Þekkingasetur um þjónandi forystu í samstarfi við IÐNÚ útgáfu.

 • Höfundur Robert K. Greenleaf

 • Þýðandi: Robert Jack

 • Útgáfuár: 2018

 • 155 bls. / ISBN 9789979674504