Showing 1–16 of 20 results

Eðlisfræði – Aflfræði -Varmi

kr. 4.470

Bók þessi er 3. útgáfa fyrri hluta af eðlisfræði eftir þá Odd Kollerud og Sigurd Mygland, sem út kom sem heild hjá Universitetsforlaged í Osló 1978 undir nafninu Fysikk, og fyrri hlutinn hjá IÐNÚ 1981. Síðari hlutinn, sem fjallar um ljós, rafmagn og kjarnorku, kom út hjá IÐNÚ árið 1988. Þýðingin var gerð af Valgeiri Kárasyni en Sigurður Guðni Sigurðsson las yfir og bætti inn sýnidæmum. Frá 1. og 2. útgáfu eru þær breytingar helstar að umbrot bókarinnar, sem unnið er í tölvu, hefur verið endurbætt svo og öll framsetning.

Bókin fjallar um aflfræði, lítilsháttar um efnisfræði og varma. Eins og segir í formála norsku útgáfunnar, er rauði þráðurinn í bókinni umfjöllun um orkuna, bæði hvað varðar framsetningu og efnisval.

Bókinni er ætlað að koma til móts við þarfir þeirra nemenda framhaldsskólanna, sem stunda nám á eins til tveggja ára námsbrautum eða þeirra sem lítið taka fyrir af raungreinum. Vegna þessa er efnið sett fram á fremur almennan og einfaldan hátt og krefst ekki mikillar stærðfræðikunnáttu. Það ætti því að henta vel, sem almennur grunnáfangi fyrir nemendur, sem ekki stefna á frekara nám í raungreinum.

 • Höfundur: Odd Kollerud og Sigurd Mygland

 • Þýðandi: Valgeir Kárason

 • Útgáfuár: 1989

 • 79 bls. / ISBN 9789979806134

Efnisfræði málmiðna EFM 102

kr. 3.955

Kennslubók fyrir áfangann EFM 102.

 1. prentun 1999, ný útgáfa
 2. prentun 2000
 3. prentun 2003, endurskoðuð
 • Höfundur: Viðar Rósmundsson

 • Útgáfuár: 1999

 • 89 bls. / ISBN 9789979671244

Efnisfræði málmiðna EFM 212

kr. 3.795

Höfundur: Viðar Rósmundsson

Kennslubók fyrir áfangann EFM 212.

 1. prentun 1989
 2. prentun 1990
 3. prentun 1991, ný útgáfa
 4. prentun 1996, ný og aukin útgáfa.
 • Höfundur: Viðar Rósmundsson

 • Útgáfuár: 1989

 • 128 bls. / ISBN  9789979831815

Farartækjatækni: Farartækjafræði

kr. 3.660

Bókin er 1. hefti af sex í sænskum kennslubókaflokki (Fordonsteknik) fyrir bifvélavirkjakennslu. Þetta hefti, Farartækjafræði, veitir undirstöðufræðslu um þetta efni. Seinni heftin fjalla nánar um einstök tæki og kerfi.

 • Höfundur: Gunnar Syrjämäki

 • Þýðandi: Sigfús Sigurðsson

 • Útgáfuár: 1983

 • 112 bls. / ISBN 9789979806332

Farartækjatækni: Hreyfilfræði

kr. 2.445

Þetta er þriðja bókin í sænskum bókaflokki (Fordonsteknik) fyrir bifvélavirkjakennslu og fjallar um hreyfilinn.

 • Höfundur: Gunnar Syrjämäki

 • Þýðandi: Ingibergur Elíasson

 • Útgáfuár: 1984

 • 189 bls. / ISBN 9789979806349

Farartækjatækni: Rafmagnsfræði

kr. 4.325

Bókin fjallar um rafmagnsfræði og rafkerfi farartækja og er önnur bókin sem þýdd var á íslensku úr sænskum bókaflokki (Fordonsteknik) fyrir bifvélavirkjakennslu.

 • Höfundur: Gunnar Syrjämäki

 • Þýðandi: Sigfús Sigurðsson

 • Útgáfuár: 1983

 • 192 bls. / ISBN 9789979806356

Farartækjatækni: Undirvagn – Yfirbygging

kr. 4.110

Bók þessi um undirvagn og yfirbyggingu bifreiða inniheldur að stærstum hluta þætti um framdráttarbúnað bifreiða, hemla, stýrisgang og fjöðrunarbúnað en hefur auk þess stuttan kafla um yfirbyggingar. Hún er sjötta bókin sem þýdd er á íslensku úr sænskum bókaflokki (Fordonsteknik) fyrir bifvélavirkjakennslu.

 • Höfundur: Gunnar Syrjämäki

 • Þýðandi: Jón Snorri Ásgeirsson

 • Útgáfuár: 1993

 • 181 bls. / ISBN 9789979806417

Farartækjatækni: Verkfærafræði

kr. 3.995

Bók þessi um verkfæri, verkfæranotkun og hirðu þeirra er fjórða bókin sem þýdd er á íslensku úr sænskum bókaflokki (Fordonsteknik) fyrir bifvélavirkjakennslu.

 • Höfundur: Gunnar Syrjämäki

 • Þýðandi: Stefán Geir Karlsson

 • Útgáfuár: 1984

 • 152 bls. / ISBN 9789979806424

Farartækjatækni: Verktækni

kr. 3.440

Bók þessi um verktækni, sem inniheldur auk þess efni er varðar vinnutilhögun, prófanir, skýrslugerðir, bilanagreiningar og verkstæðishandbækur, er fimmta bókin sem þýdd er á íslensku úr sænskum bókaflokki (Fordonsteknik) fyrir bifvélavirkjakennslu.

 • Höfundur: Gunnar Syrjämäki

 • Þýðandi: Stefán Geir Karlsson

 • Útgáfuár: 1984

 • 132 bls. / ISBN 9789979806431

Grunnteikning I

kr. 8.225

Grunnteikning I: Teikniáhöld, Teikniskrift, Fallmyndun I, Ásmyndun og fríhendisteikning I.

 • Höfundar: Ásmundur Jóhannsson, Baldur J. Baldursson og Helga Friðriksdóttir tóku saman

 • Útgáfuár: 2003

 • 190 bls. / ISBN 9789979671107

Grunnteikning II

kr. 7.555

Grunnteikning II: Flatarteikning, Fallmyndun II og útflatningsmyndir, Fríhendisteikning II.

 • Höfundar: Ásmundur Jóhannsson, Baldur J. Baldursson og Helga Friðriksdóttir tóku saman

 • Útgáfuár: 2003

 • 192 bls. / ISBN 9789979671114

Plötuvinna 102

kr. 1.730

Kennsluhefti fyrir verklega áfangann PLÖTUVINNA 102 (PLV 102)

 • Höfundur: Þorbjörn Brynjólfsson

 • Útgáfuár: 2005

 • 42 bls. / ISBN 5690000221311

Rennismíði – fyrir grunnnám málmiðna

kr. 4.770

Bókin fjallar um undirstöðuatriði í rennismíði og er ætluð nemendum í grunndeild málmiðna.

Í bókinni er m.a. fjallað um rennibekkinn og einstaka hluta hans, grunnatriði við rennsli, uppsetningu vinnslustykkja, form og gerðir rennistáls, vinnuaðferðir o.fl. en einnig um fræsun og ýmsar gerðir fræsivéla. Auk þess hefur bókin að geyma fjölda ljósmynda.

Bókin er byggð á kennslubókum Þorsteins Guðlaugssonar, Rennismíði 1 og 2, sem hafa um langt skeið verið aðalkennsluefni í rennismíði hér á landi.

Þór Pálson rennismíðameistari, sem endurskoðaði og uppfærði bækurnar, hefur áralanga reynslu af kennslu í greininni, bæði í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti og Iðnskólanum í Hafnarfirði.

 • Byggt á kennslubókum Þorsteins Guðlaugssonar, Rennismíði 1 og 2

 • Höfundur: Þór Pálsson endurskoðaði og uppfærði

 • Útgáfuár: 2018

 • 97 bls. / ISBN 9789979674689

Vélar og vélbúnaður 1

kr. 7.740

Bókin fjallar um undurstöðu vélfræðinnar, öll kerfi véla og ýmsan vélbúnað sem tengist dælingu, gírum, skrúfubúnaði skipa, gangsetningu véla, verkfærum og vökvakerfi.

Hún hentar mjög vel fyrir byrjendur sem eru að hefja nám í vélfræðigreinum sem tengjast vélstjórn, bifvélavirkjun og málmiðngreinum. Aftast í bókinni eru yfir 200 spurningar um námsefnið.

 • Höfundur: Guðmundur Einarsson

 • Útgáfuár: 2013

 • 191 bls. / ISBN 9789979673347

Vélar og vélbúnaður 2

kr. 7.740

Í bókinni er fjallað um ýmis vélkerfi, t.d. eldsneytis-, smurolíu-, útblásturs- og háhita- og lághitakælivatnskerfi. Einnig er tölvustýrðu eldsneytiskerfi, svartolíubrennslu og skilvindum gerð ítarleg skil. Þá er að nokkru fjallað um uppbyggingu stærri fjórgengis- og tvígengisdísilvéla.

Bókin hentar vel fyrir nemendur sem hafa lokið grunnnámi í vélstjórn og málmiðngreinum. Aftast í bókinni eru spurningar um námsefnið.

Smelltu hér til að skoða ítarefnið fyrir bókina. 

 • Höfundur: Guðmundur Einarsson

 • Útgáfuár: 2014

 • 192 bls. / ISBN 9789979673354