Showing 49–64 of 72 results

På vej – Opgavebog

kr. 3.000

På vej er kennslubók í dönsku ætluð nemendum í framhaldsskóla og er upprifjun á námsþáttum efstu bekkja grunnskóla.

Námsefnið byggir á námskrá erlendra tungumála frá 2011 með áherslu á færniþættina fjóra, þ.e. lestur, hlustun, tal og ritun. Einnig eru grunnþættirnir sex úr aðalnámskrá hafðir að leiðarljósi, þ.e. læsi, sjálfbærni, jafnrétti, lýðræði, velferð og heilbrigði ásamt sköpun, og eru verkefni í bókinni sem styðja við þau markmið.

Mikil áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér markvisst nýjan orðaforða og geti beitt honum munnlega og skriflega. Nemendum eru gefnar stoðir, þ.e. fyrirmyndir og hugmyndir að því hvernig þeir geta tjáð sig á málinu

 • Höfundar: Elísabet Valtýsdóttir og Erna Jessen

 • Útgáfuár: 2013

 • 112 bls. / ISBN 9788979673316

Sænsk málfræði

kr. 4.550

Þ

Á síðari árum hafa fjölmargir Íslendingar dvalið í Svíþjóð við nám og störf og um leið hefur áhugi á sænskri tungu aukist. Nemendum með undirstöðu í málinu hefur gefist kostur á að stunda sænskunám í grunn- og framhaldsskólum hér á landi, auk þess sem margir læra sænska tungu í Svíþjóð.

Sænsk málfræði er ætluð þessum nemendum og öðrum þeim sem vinna með tungumálið. Málfræðiatriðin eru sett fram á skipulegan hátt og bókin getur því nýst sem handbók með hvaða kennsluefni sem er. Auk málfræðinnar er að finna í bókinni stílaverkefni og æfingar, og lausnir á hvorutveggja. Bókin gagnast þannig bæði þeim sem læra undir handleiðslu kennara og þeim sem stunda sjálfsnám.

 • Höfundur: Sigrún Helgadóttir Hallbeck

 • Útgáfuár: 2008

 • 120 bls. / ISBN 9789979672333

Setningafræði handa framhaldsskólum

kr. 1.550

Bók þessi er ætluð nemendum í framhaldsskólum þar sem nokkur áhersla er lögð á kennslu í setningafræði. Bókin er þannig byggð upp að í fyrri hluta hennar er fjallað um setningar en í þeim síðari um setningarliði. Hvorum hluta er skipt í kafla og sumum þeirra í undirkafla og fylgir eitt verkefni hverjum. Í bókarlok eru svo almenn verkefni.

Auk hefðbundinna skilgreininga er einnig fjallað um ýmis atriði sem fram hafa komið í nýlegum málfræðiritum um setningafræði. Má þar m.a. nefna byggingu samsettra aðalsetninga, hjálparsagnir, agnarsagnir, aukafallsfrumlag og nefnifallsandlag.

 • Höfundur: Baldur Ragnarsson

 • Útgáfuár: 2004

 • 72 bls. / ISBN 9789979671527

Skugga-Sveinn

kr. 2.685

Þuríður Jóhannsdóttir bjó til prentunar, ritaði formála og samdi skýringar.

Í bókarlok fylgja hugmyndir að verkefnum.

 • Höfundur: Matthías Jochumsson

 • Útgáfuár: 1997

 • 141 bls. / ISBN 9789979831686

Slitur úr íslenskri bókmenntasögu 1550-1918

kr. 4.810

Eins og nafn bókarinnar gefur til kynna er hér stiklað á stóru í bókmenntasögu Íslendinga frá siðaskiptum til upphafs 20. aldar.

Frásögnin fylgir hefðbundinni tímabilaskiptingu, en höfuðáhersla er lögð á bókmennta- og menningarsögulegt samhengi og þróun. Öðru fremur fjallar höfundur ítarlega um bókmenntastarfsemi lærdómsaldar (1550-1770), sem hann telur að hafi verið vanrækt „meira en hún verðskuldar“.

Frásögninni fylgja valdir bókmenntatextar af margvíslegu tagi.

 • Höfundur: Viðar Hreinsson

 • Útgáfuár: 1997

 • 127 bls. / ISBN 9789979831532

Stafsetning

kr. 2.425

Þessi bók er ætluð til kennslu og upprifjunar í grunnáföngum framhaldsskólanna og þá fyrst og fremst þeim nemendum sem átt hafa í einhverjum erfiðleikum með stafsetningu í grunnskóla.

Fjölmörg verkefni eru í bókinni til þess að þjálfa nemendur.

 • Höfundur: Eiríkur Páll Eiríksson

 • Útgáfuár: 1997

 • 77 bls. / ISBN 9789979831778

Stafsetning – Kennslubók fyrir heimili og skóla

kr. 2.420

Kennslufræðin sem lögð er til grundvallar þessari bók er skýr framsetning reglna, mikil endurtekning, stöðug upprifjun og reglulegar mælingar á námsárangri.

Hún hefur einkum verið notuð í efri bekkjum grunnskóla og framhaldsskólum en hún hentar einnig vel fullorðnu fólki til sjálfsnáms og foreldrum og öðrum sem aðstoða börn og unglinga í námi. Verkefnin í bókinni eru fáanleg á 8 hljóðsnældum hjá IÐNÚ.

 • Höfundur: Helga Sigurjónsdóttir

 • Útgáfuár: 1999

 • 87 bls. / ISBN 9789979670209

Stafsetning handa framhaldsskólum

kr. 4.350

Þetta er kennslu- og verkefnabók sem kemur nú út í aukinni og endurbættri útgáfu.

Í bókinni eru stafsetningarreglurnar skýrðar á einfaldan hátt og hverri þeirra fylgir fjöldi verkefna. Þá eru aftast í bókinni misþung prófverkefni sem bæði er gott að nemandinn lesi sjálfur og eins er gott að lesa fyrir hann og þjálfa hann þannig enn frekar. Verkefnin byggir höfundur bókarinnar, Gunnlaugur V. Snævarr, á áralangri reynslu sinni sem íslenskukennari.

 • Höfundur: Gunnlaugur V. Snævarr

 • Útgáfuár: 2005

 • 130 bls. / ISBN 9789979671565

Stíltækni

kr. 3.055

Kennslu- og handbók þar sem fjallað er um helstu hugtök máls og stíls.

Bókin er sjálfstætt framhald af bókinni Máltækni eftir sama höfund. Með þessum bókum reynir höfundur að bæta úr þeim skorti sem verið hefur á handbókum um íslenska málbeitingu fyrir nemendur á framhaldsskólastigi. Með notkun þeirra geta námsmenn og aðrir, sem áhuga hafa á greininni, sparað sér tíma og fyrirhöfn við að fletta upp í fjölda ólíkra rita.

 • Höfundur: Kristján Eiríksson

 • Útgáfuár: 1990

 • 104 bls. / ISBN 9789979830085

Svenska 1 – Texter och övningar

kr. 4.340

Sæn 103 / Sæns 2AA05, Texter och övningar er námsefni ætlað nemendum með góða undirstöðu í sænsku, sem eru að hefja sænskunám í íslenskum framhaldsskólum.

Námsefnið á að stuðla að því að nemendur haldi við kunnáttu sinni í sænsku, sem þeir hafa oftast fengið eftir dvöl í Svíþjóð. Einnig er gert ráð fyrir að þeir bæti stöðugt við orðaforða sinn, ritfærni og munnlega hæfni, kynnist sænskum bókmenntum og bæti við þekkingu sína á landi og þjóð.

Námsefnið inniheldur bæði nýtt og endurskoðað efni, sem er þróað í samstarfi Ingegerd Narby og Sigrúnar Helgadóttur Hallbeck.

 • Höfundar: Ingegerd Narby og Sigrún Helgadóttir Hallbeck

 • Útgáfuár: 2014

 • 91 bls. / ISBN 9789979673477

Svenska 2 – Texter och övningar

kr. 4.340

Sæn 203 / Sæns 2BB05, Texter och övningar er sjálfstætt framhald af námsefni fyrir sænskuáfangann Sæn 103/Sæns 2AA05. Námsefnið er ætlað nemendum í íslenskum framhaldsskólum með góða undirstöðu í sænsku.

Námsefnið á að stuðla að því að nemendur haldi við kunnáttu sinni í sænsku, sem þeir hafa oftast fengið eftir dvöl í Svíþjóð. Einnig er gert ráð fyrir að þeir bæti stöðugt við orðaforða sinn, ritfærni og munnlega hæfni, kynnist sænskum bókmenntum og bæti við þekkingu sína á landi og þjóð. Þá er lögð áhersla á öflun efnis og upplýsinga á netinu og úrvinnslu úr því.

Námsefnið inniheldur bæði nýtt og endurskoðað efni, sem er þróað í samstarfi Ingegerd Narby og Sigrúnar Helgadóttur Hallbeck.

 • Höfundar: Ingegerd Narby og Sigrún Helgadóttir Hallbeck

 • Útgáfuár: 2014

 • 120 bls. / ISBN 9789979673484

Sýnisbók íslenskra bókmennta frá 1550 til 1900

kr. 4.310

Í þessari bók er leitast við að gefa nokkra mynd af helstu greinum skáldskapar sem stundaðar voru á Íslandi frá siðskiptum til aldamótanna 1900.

Ýmislegt í bókmenntum og hugmyndastraumum á tímabilinu frá 1550 til 1800 stendur býsna langt frá stefnum og hugmyndum nútímans.

Efnisval hefur miðast nokkuð við Bókastoð, ágrip af íslenskri bókmenntasögu eftir Kristján Eiríksson og Sigurborgu Hilmarsdóttur.

 

 • Kristján Eiríkssonn tók saman.

 • Útgáfuár: 2003

 • 259 bls. / ISBN 9789979671121

Sýnisbók íslenskra bókmennta til 1550

kr. 4.310

Í þessari bók eru ljóð og laust mál frá fornöld til siðskipta og hefur verið leitast við að gefa nokkra mynd af sem flestum greinum skáldskapar á því tímabili.

Nokkurt mið hefur verið tekið af kennslu bókmennta í framhaldsskólum og þess vegna eru hér t.d. flest þau eddukvæði sem venja er að lesa á því skólastigi. Þá er gerð grein fyrir einstökum verkum eða bókmenntagreinum á undan sýnishornunum til þess að setja þau í sögulegt samhengi.

Val efnis í þessa bók hefur miðast nokkuð við Bókastoð – Ágrip af íslenskri bókmenntasögu eftir Kristján Eiríksson og Sigurborgu Hilmarsdóttur.

 • Óskar Halldórsson tók saman.

 • Útgáfuár: 1999

 • 266 bls. / ISBN 9879979831615

Talað orð

kr. 4.095

Verkefnahefti í taláfanga fyrir byrjendur í íslensku sem öðru máli.

Talað orð er svo fjórða bókin sem kom út haustið 2010. Hún er fyrir byrjendur sem eru að feta sig áfram í að tala íslensku. Nemendur gera verkefni undir leiðsögn og kennari ber fram spurningar sem tengjast verkefnunum sem nemendur svara munnlega.

 • Höfundur: Eva Örnólfsdóttir

 • Útgáfuár: 2016

 • 92 bls. / ISBN 9789979673972

Tíminn er eins og vatnið – Íslensk bókmenntasaga 20. aldar

kr. 5.200

Hér er framhaldsskólanemendum og öðrum lesendum veitt innsýn í íslenska bókmenntasögu 20. aldar, en öldinni er skipt í fimm tímabil.

Sérhvert tímabil hefst á umfjöllun um samfélagið enda eru bókmenntir afsprengi þess og þær endurspegla þau átök og það ástand sem þar ríkir hverju sinni. Þá er fjallað um bókmenntir og listir og varpað ljósi á þá bókmenntastefnu sem hefur mest áhrif á hverju tímabili. Ákveðin skáld eru valin sem fulltrúar tímabilsins og þeim gerð betri skil en öðrum.

Smelltu hér til að skoða ítarefnið með bókinni. 

 • Höfundur: Brynja Baldursdóttir og Hallfríður Ingimundardóttir

 • Útgáfuár: 2008

 • 328 bls. / ISBN 97899797672272

Ugluspegill

kr. 2.210

Það tók um 460 ár að komast að því hver höfundur bókarinnar um Till Ugluspegil var. Bókin var talin hafa fyrst komið út 1510/11 í Strassburg, var endurprentuð 1515 og 1519 sem sýnir ótrúlega góðar viðtökur. Þessi bók hefur síðan verið gefin út margsinnis og þýdd á mörg tungumál, hún telst vera þekktasta alþýðubók sem gefin hefur verið út á þýskri tungu. Fram á þennan dag hefur einnig oft verið gefið út úrval hinna 96 sagna um prakkarann og skálkinn Ugluspegil, þær bækur hafa verið ætlaðar börnum og margar fagulega myndskreyttar. Hér er bókin í íslenskri þýðingu í heild sinni með upphaflegum myndum, 87 tréristum.

 • Höfundur: Hermann Bote

 • Þýðandi: Steinar Matthíasson

 • Útgáfuár: 2012

 • 232 bls. / ISBN 9789979721987