Showing 33–48 of 72 results

Lestu betur – Leskaflar

kr. 5.345

Markmiðið með ritinu Lestu betur er að þjálfa lestur og minni til þess að bóklestur gangi skjótar og verði árangursríkari. Bækurnar eru tvær: Leskaflar og Vinnubók.

Í 24 fróðlegum og skemmtilegum köflum reynir lesandinn sífellt að auka leshraðann; og fjölbreytileg verkefni, sem fylgja, stuðla að því að auka einbeitingu hans og minni.

Höfundar verksins eru báðir kennarar og hafa þjálfað fólk í lestri á fjölmörgum námskeiðum undanfarin ár með feikigóðum árangri. Bókunum, sem komu fyrst út 1994, fylgir kennaramappa með glærum.

 • Höfundar: Fjölnir Ásbjörnsson og Guðni Kolbeinsson

 • Útgáfuár: 1994

 • 227 bls. / ISBN 9789979830863

Lestu betur – Vinnubók

kr. 3.920

Markmiðið með ritinu Lestu betur er að þjálfa lestur og minni til þess að bóklestur gangi skjótar og verði árangursríkari.

Bækurnar eru tvær: Leskaflar og Vinnubók.

Í 24 fróðlegum og skemmtilegum köflum reynir lesandinn sífellt að auka leshraðann; og fjölbreytileg verkefni, sem fylgja, stuðla að því að auka einbeitingu hans og minni.

 • Höfundar: Fjölnir Ásbjörnsson og Guðni Kolbeinsson

 • Útgáfuár: 1999

 • 73 bls. / ISBN 9789979670148

Lestu nú – Leskaflar

kr. 4.590

Kennsluefni hliðstætt Lestu betur bókunum til að þjálfa lestur og minni, en einkum ætlað fyrir grunnskóla.

 • Höfundar: Fjölnir Ásbjörnsson og Guðni Kolbeinsson

 • Útgáfuár: 1997

 • 153 bls. / ISBN 9789979831853

Lestu nú – Vinnubók

kr. 2.940

Kennsluefni hliðstætt Lestu betur bókunum til að þjálfa lestur og minni, en einkum ætlað fyrir grunnskóla.

 • Höfundar: Fjölnir Ásbjörnsson og Guðni Kolbeinsson

 • Útgáfuár: 1997

 • 160 bls. / ISBN 9789979831860

Ljóð í tíunda

kr. 1.520

Þetta kver er eins og nafnið bendir til sniðið fyrir síðasta bekk grunnskólans.

Það skiptist í tólf kafla og fjalla fyrstu sjö þeirra um bragfræði. Í næstu köflum er vikið að bragarháttum, hefðbundnum ljóðum og óbundnum, boðskap ljóða og innihaldi, myndmáli og stílbrögðum. Lokakaflinn er greiningarlykill fyrir nemendur til að vinna eftir þegar þeir greina ljóð.

Sá sem kann þetta kver á að vera fær um að leysa með sóma ljóða- og bragfræðiþátt samræmdu prófanna.

 • Höfundur: Ragnar Ingi Aðalsteinsson

 • Útgáfuár: 1998

 • 58 bls. / ISBN 9789979831952

Máltækni

kr. 3.240

Þessi bók er eins konar handbók til leiðbeiningar um málbeitingu. Í henni er drepið á ýmis álitamál og atriði sem skoðanir eru skiptar um og ætti því að örva lesendur til að hugsa frekar um íslenska málstefnu og þróun íslenskrar tungu.

Þá eru í ritinu fjöldi beygingardæma og skrár um ýmis málfarsleg atriði.

 • Höfundur: Kristján Eiríksson

 • Útgáfuár: 1990

 • 112 bls. / ISBN 9789979806769

Málþekking – Málfræði fyrir fornám og hægferðir

kr. 2.370

Þessi bók er einkum ætluð þeim nemendum í framhaldsskóla sem hafa ekki náð nógu góðu valdi á íslenskri málfræði. Hún er stutt yfirlit yfir orðflokkana og tekur á nokkrum þáttum málnotkunar.

Í upphafi hvers kafla eru sett fram skýr kunnáttumarkmið og kaflanum lýkur á nokkrum spurningum sem vísa til markmiðanna.

 • Höfundar: Helga Sigurjónsdóttir og Ingibjörg Sigtryggsdóttir

 • Útgáfuár: 1996

 • 69 bls. / ISBN 9789979831877

Ögn um hljóðfræði

kr. 3.000

Kveri þessu er ætlað að gefa framhaldsskólanemum auðskiljanlega mynd af flóknu fyrirbæri, íslenskum málhljóðum og íslenskum framburði.

Mörg verkefni eru í bókinni.

 • Höfundur: Sigurborg Hilmarsdóttir

 • Útgáfuár: 1994

 • 71 bls. / ISBN 9789979830788

Orð verða setningar

kr. 5.140

Kennslubók í íslensku sem öðru máli fyrir lengra komna nemendur.

 • Höfundur: Eva Örnólfsdóttir

 • Útgáfuár: 2016

 • 117 bls. / ISBN 9789979673958

Orðagaldur

kr. 6.180

 

Efni þessarar bókar er í samræmi við nýja námskrá menntamálaráðuneytisins og er ætlað til kennslu í byrjendaáföngum í íslensku á framhaldsskólastigi.

 

 • Höfundar: Brynja Baldursdóttir og Hallfríður Ingimundardóttir

 • Útgáfuár: 2003

 • 256 bls. / ISBN 9789979671008

Orðfylla

kr. 4.095

Krossgátur fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku.

 • Höfundur: Eva Örnólfsdóttir

 • Útgáfuár: 2016

 • 78 bls. / ISBN 9789979674184

På udebane 2 – lestrarbók og geisladiskur

kr. 4.550

På udebane 2 er lestrarbók til notkunar í fyrstu áföngum í framhaldsskólum. Fyrstu textarnir eru með mjög einföldum orðaforða, en þyngjast eftir því sem líður á bókina. Áhersla er lögð á fjölbreytt efni og lengd textanna er mismunandi. Með bókinni fylgir verkefnabók.

 • Höfundar: Michael Dal, Þórunn Erna Jenssen

 • Útgáfuár: 2004, 2. prentun 2008, leiðrétt

 • 110 bls. / ISBN 9789979672210

På vej – Læsebog

kr. 3.850

På vej er kennslubók í dönsku ætluð nemendum í framhaldsskóla og er upprifjun á námsþáttum efstu bekkja grunnskóla.

Námsefnið byggir á námskrá erlendra tungumála frá 2011 með áherslu á færniþættina fjóra, þ.e. lestur, hlustun, tal og ritun. Einnig eru grunnþættirnir sex úr aðalnámskrá hafðir að leiðarljósi, þ.e. læsi, sjálfbærni, jafnrétti, lýðræði, velferð og heilbrigði ásamt sköpun, og eru verkefni í bókinni sem styðja við þau markmið.

Mikil áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér markvisst nýjan orðaforða og geti beitt honum munnlega og skriflega. Nemendum eru gefnar stoðir, þ.e. fyrirmyndir og hugmyndir að því hvernig þeir geta tjáð sig á málinu

Smelltu hér til að sjá ítarefni með bókinni. 

 • Höfundar: Elísabet Valtýsdóttir og Erna Jessen

 • Útgáfuár: 2013

 • 52 bls. / ISBN 9788979673309