Showing all 3 results

Alþjóðastjórnmál

kr. 6.945

Hvað er alþjóðavæðing? Hverjar voru orsakir vígbúnaðarkapphlaupsins á tímum kalda stríðsins? Eru komnir upp aðrir átakaþættir í kjölfar kalda stríðsins sem stafa af árekstrum ólíkra menningarheima? Geta Sameinuðu þjóðirnar nokkurn tímann orðið þess megnugar að koma á friði í heiminum?

Í þessari kennslubók er reynt að veita svör við ýmsum spurningum sem hafa verið mörgum hugleiknar í alþjóðastjórnmálum allt frá síðari heimsstyrjöldinni. Markmið umræðunnar er að lesandinn öðlist víðtækari þekkingu og skilning á þeim vandamálum og viðfangsefnum sem heimurinn stendur frammi fyrir nú um stundir og sé betur í stakk búinn til að leggja gagnrýnið mat á helstu viðburði heimsmálanna. Verkefni fylgja hverjum kafla.

  • Höfundur: Stefán Karlsson

  • Útgáfuár: 2013

  • 327 bls. / ISBN 9789979673118

Hugskot – skamm-, fram- og víðsýni

kr. 4.095

Höfundar: Friðbjörg Ingimarsdóttir menningarfræðingur og Gunnar Hersveinn heimspekingur og rithöfundur
Myndskreytingar: Sirrý Margrét Lárusdóttir

Hugskot er handbók fyrir alla sem vilja taka þátt í baráttunni fyrir betra samfélagi. Umfjöllunarefninu er best lýst með hugtakinu gagnrýninn borgari sem felst í því að kunna skil á mannréttindum, vera læs á samtímann og þora að mótmæla. Markmiðið er að efla kunnáttu og færni lesenda í að skyggnast inn í eigið hugskot, beita gagnrýnni hugsun ásamt því að greina ímyndir, fordóma, texta og skilaboð í samfélaginu.

Efni bókarinnar spannar m.a. baráttuna gegn kynjamisrétti á Íslandi 2015 og eru fjölmörg dæmi tekin úr íslensku samfélagi. Einstakir kaflar bókarinnar fjalla um flokkanir, staðalímyndir, fordóma, jafnrétti, friðarmenningu og borgaravitund. Hverjum kafla fylgir efni til frekari umhugsunar fyrir þá sem vilja nota bókina til kennslu, ásamt orðaskrá og ítarlegum heimildarlista.

Bókin hefur hlotið einróma lof lesenda og gagnrýnenda. Eftirfarandi tilvitnanir eru úr ritdóm Hönnu Bjargar Vilhjálmsdóttur framhaldsskólakennara, sem birtist í Tímariti um uppeldi og menntun:

„Ef allur almenningur les þessa bók mun hamingja og farsæld aukast.“

„Það er í raun ekki ein einasta dauð eða leiðinleg blaðsíða í þessari bók, hún er yfirfull af visku, fróðleik, ígrundun og svo fallegri sýn að ekki er annað hægt en að hrífast með.“

Hér má finna ritdóm Hönnu Bjargar í heild sinni.

Fyrir áhugasama þá vísa eftirfarandi tenglar á frekar umfjöllun um bókina:

Borgaravitund er þjóðgildi ársins 2016

Sérlegur dagur borgarans

Hugskot – Facebook síða

  • Höfundar: Friðbjörg Ingimarsdóttir menningarfræðingur og Gunnar Hersveinn heimspekingur og rithöfundur

  • Útgáfuár: 2016

  • 228 bls. / ISBN: 978-9979-67-399-6

Stjórnmálafræði

kr. 6.990

Hvað felst í hugtökunum frelsi, jafnrétti, mannréttindi, lýðræði, þingræði og lýðveldi? Hver er munurinn á vinstri- og hægristefnu? Hvað er sósíalismi, marxismi, kommúnismi, jafnaðarstefna, frjálslyndisstefna, femínismi og fasismi/nasismi? Hvernig tengjast þessar stefnur stefnum íslenskra stjórnmálaflokka?

Í þessari kennslubók er lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á helstu hugtökum sjórnmálafræðinnar og stjórnmálastefnum. Að lestri loknum ættu nemendur því að vera betur í stakk búnir til að leggja gagnrýnið mat á ýmis þau átakaefni sem mikið fer fyrir í stjórnmálaumræðunni nú um stundir, bæði hér heima og erlendis. Verkefni fylgja hverjum kafla.

  • Höfundur: Stefán Karlsson

  • Útgáfuár: 2009

  • 272 bls. / ISBN 9789979672401