Showing 1–16 of 20 results

Almenn jarðfræði

kr. 8.090

Markmiðið með útgáfu bókarinnar er tvíþætt. Annars vegar að útbúa námsefni sem uppfyllir áfangamarkmið jarðfræðiáfangans JAR-103 (almenn jarðfræði – landmótun) skv. aðalnámskrá framhaldsskóla. Hins vegar er bókinni ætlað að vera aðgengilegt fræði- og uppsláttarrit um íslenska jarðfræði í ljósi nýjustu rannsókna, en á síðustu áratugum hafa komið fram byltingarkenndar kenningar um virkni innrænu aflanna og hvernig þau birtast okkur hér á landi.

 • Höfundar: Jóhann Ísak Pétursson og Jón Gauti Jónsson

 • Útgáfuár: 2004

 • 274 bls. / ISBN 9789979671459

Eðlis -og efnafræði – Orka og umhverfi

kr. 7.490

Efni bókarinnar veitir heildaryfirsýn yfir nokkra valda þætti í eðlis- og efnafræði þar sem hugað er að samspili náttúru, tækni og samfélags með orkulögmálið að leiðarljósi. Mið er tekið af íslenskum aðstæðum, tengslum náttúru og menningar gangvart auðlindum landsins og gæðum. Þá er lögð áhersla á þá þætti sem mestu ráða um umgengni almennings við náttúruna og auðlindir landsins.

Efni bókarinnar er ríkulega stutt skýringamyndum og teikningum. Fjölmörg sýnidæmi eru til skýringar efni einstakra kafla, auk misþungra verkefna fyrir nemendur að glíma við. Aftast í hverjum kafla er ítarleg samantekt á efni hans. Þá er í sérstökum rýnihornum varpað skýrara ljósi á einstök tækni- og fræðileg atriði.

 • Höfundur: Rúnar S. Þorvaldsson

 • Útgáfuár: 2005

 • 235 bls. / ISBN 9789979670995

Eðlisfræði – Aflfræði -Varmi

kr. 4.470

Bók þessi er 3. útgáfa fyrri hluta af eðlisfræði eftir þá Odd Kollerud og Sigurd Mygland, sem út kom sem heild hjá Universitetsforlaged í Osló 1978 undir nafninu Fysikk, og fyrri hlutinn hjá IÐNÚ 1981. Síðari hlutinn, sem fjallar um ljós, rafmagn og kjarnorku, kom út hjá IÐNÚ árið 1988. Þýðingin var gerð af Valgeiri Kárasyni en Sigurður Guðni Sigurðsson las yfir og bætti inn sýnidæmum. Frá 1. og 2. útgáfu eru þær breytingar helstar að umbrot bókarinnar, sem unnið er í tölvu, hefur verið endurbætt svo og öll framsetning.

Bókin fjallar um aflfræði, lítilsháttar um efnisfræði og varma. Eins og segir í formála norsku útgáfunnar, er rauði þráðurinn í bókinni umfjöllun um orkuna, bæði hvað varðar framsetningu og efnisval.

Bókinni er ætlað að koma til móts við þarfir þeirra nemenda framhaldsskólanna, sem stunda nám á eins til tveggja ára námsbrautum eða þeirra sem lítið taka fyrir af raungreinum. Vegna þessa er efnið sett fram á fremur almennan og einfaldan hátt og krefst ekki mikillar stærðfræðikunnáttu. Það ætti því að henta vel, sem almennur grunnáfangi fyrir nemendur, sem ekki stefna á frekara nám í raungreinum.

 • Höfundur: Odd Kollerud og Sigurd Mygland

 • Þýðandi: Valgeir Kárason

 • Útgáfuár: 1989

 • 79 bls. / ISBN 9789979806134

Efnafræði – Grunnáfangi

kr. 3.875

Bókin er ætluð í kennslu í byrjunaráfanga í efnafræði í framhaldsskóla. Markmiðið er að byggja upp almennan þekkingargrunn í efnafræði sem nýtist nemendum í daglegu lífi sem og í öðrum greinum eins og líffræði og umhverfisfræði. Bókina má einnig nota sem upprifjunar- eða viðbótarnámsefni í greinum þar sem krafist er grunnþekkingar í efnafræði.

Til þess að nemandi hafi sem mest gagn af kennslubókinni fylgja margvísleg verkefni með hverjum kafla.

Smelltu hér til að skoða ítarefnið með bókinni. 

 • Höfundar: Ásdís Ingólfsdóttir, Kristín Marín Siggeirsdóttir og Ragnheiður Rósardóttir

 • Útgáfuár: 2017

 • 83 bls. / ISBN 9789979674139

Efnafræði I fyrir framhaldsskóla

kr. 6.475

Þessi bók er ætluð til kennslu í áföngunum EFN 103 og EFN 113, en getur hugsanlega nýst víðar. Það er ljóst að bók af þessari stærð er fullmikið námsefni fyrir þriggja eininga áfanga og því hefur verið reynt að raða efninu þannig að þyngsta efnið innan hvers kafla komi aftast og er það efni merkt með stjörnu (*), bæði einstaka kaflagreinar og samsvarandi verkefni.

 • Höfundur: Jóhann Sigurjónsson

 • Útgáfuár: 1997

 • 216 bls. / ISBN 9789979831693

Efnafræði II fyrir framhaldsskóla

kr. 4.550

Þessi bók er framhald af bókinni Efnafræði I fyrir framhaldsskóla, sem gefin er út af IÐNÚ. Bókin er ætluð til kennslu í áfanganum EFN 203, en getur nýst víðar. Víðar hefur verið leitað fanga og helstu heimilda getið í bókaskrá. Mikið af þeim verkefnum sem er að finna í bókinni eru úr verkefnasafni Menntaskólans á Akureyri, samin af höfundi á undanförnum 20 árum.

 • Höfundur: Jóhann Sigurjónsson

 • Útgáfuár: 1999

 • 134 bls. / ISBN 9789979831709

Efnafræði III fyrir framhaldsskóla

kr. 4.915

Efnafræði III fyrir framhaldsskóla er þriðja og síðasta heftið í röð kennslubóka, sem ætlaðar eru til kennslu í ólífrænni efnafræði á framhaldsskólastigi, og er þetta hefti ætlað til kennslu í áfanganum EFN 303. Víða hefur verið leitað fanga við samantekt þessarar bókar og er helstu heimilda getið í bókaskrá.

 • Höfundur: Jóhann Sigurjónsson

 • Útgáfuár: 1997

 • 172 bls. / ISBN 9789979831716

Erfðafræði – kennslubók handa framhaldsskólum

kr. 8.465

Fyrri útgáfur þessarar kennslubókar komu út 1978 og 1991. Erfðafræðin hefur nú unnið sér fastan sess sem sjálfstæður áfangi á náttúrufræðibrautum og sem valgrein í námskrá framhaldsskóla. Þær byltingarkenndu framfarir sem orðið hafa á síðustu áratugum í erfðafræði og sameindaerfðafræði setja að sjálfsögðu svip á bókina, sem er nokkru stærri en fyrri útgáfur hennar, og er verulegur hluti vaxtarins myndefni.

 • Höfundur: Örnólfur Thorlacius

 • Útgáfuár: 2003

 • 265 bls. / ISBN 9789979671145

Jarðargæði – ný útgáfa

kr. 7.690

Þessi kennslubók er samin fyrir nemendur framhaldsskóla sem námsefni í jarðfræði, umhverfisfræði og almennu náttúrulæsi.

Bókin fjallar um þau tvö öfl sem stöðugt eigast við á yfirborði jarðar; innrænu öflin sem byggja upp þurrlendið og útrænu öflin sem rífa landið jafnóðum niður og færa efnið niður fyrir sjávarmál. Á fáum stöðum á jörðinni er þessi barátta eins augljós og hér á landi.

 • Höfundar: Jóhann Ísak Pétursson og Jón Gauti Jónsson.

 • Útgáfuár: 2015

 • 265 bls. / ISBN 9789979673835

Lífeðlisfræði – kennslubók handa framhaldsskólum

kr. 8.990

Þetta er ný úgáfa bókarinnar, sem kom fyrst út 1983. Höfundur hefur endurskoðað efni hennar og gert ýmsar breytingar í samræmi við þróun fræðigreinarinnar undangengin ár. Sem dæmi má nefna umfjöllun um efnaboð innan líkamans, starfsemi heilafrumna og nýtt efni er varðar stofnfrumur. Þá er það nýjung í þessari útgáfu að í lok margra kafla eru auk spurninga til upprifjunar lýsingar á verklegum æfingum sem tengjast efni kaflans. Einnig eru allmargar nýjar myndir í bókinni.

Lífeðlisfræðin fjallar um lífsstörfin, um virkni líkamans, hvernig saman starfa frumur hans, vefir og líffæri. Fræðiheiti greinarinnar, fysiologia, kemur fyrst fyrir í grískum ritum um 600 f.Kr., og merkir þá nánast náttúruvísindi eða náttúruheimspeki, könnun á eðli náttúrlegra hluta, jafnt í lífvana náttúru sem í lífheiminum. Í lok miðalda táknaði hugtakið vísindin um störf heilbrigðs mannslíkama, og á 19. öld innlimaði lífeðlisfræðin loks lífsstörf allra lifandi vera, örvera og plantna jafnt sem dýra og manna.

Lífeðlisfræðin tengir líffræði við læknisfræði, lyfjafræði, landbúnaðarfræði og fleiri hagnýtar fræðigreinar. Hún er því fyrir ýmsa mikilvægur þáttur í undirbúningi að lífsstarfi. Til mun fleiri – allra þeirra sem láta sig varða ástand eigin líkama – á hún erindi sem hluti almennrar menntunar.

 • Höfundur: Örnólfur Thorlacius

 • Útgáfuár: 2012

 • 303 bls. / ISBN 9789979673101

Líffæra- og lífeðlisfræði – fyrra bindi

kr. 4.635

Þessi bók er handbók um mannslíkamann. Hún er kynning á líffærafræði – vísindagreininni um byggingu mannslíkamans, og lífeðlisfræði – vísindagreininni um starfsemi líkamans. Helsta hjálpargagn við samantekt bókarinnar var Understanding Human Anatomy and Physiology eftir Solomon og Phillips.

 • Höfundur: Regína Stefnisdóttir tók saman

 • Útgáfuár: 1995

 • 193 bls. / ISBN 9789979830047

Líffæra- og lífeðlisfræði – síðara bindi

kr. 4.635

Þessi bók er handbók um mannslíkamann. Hún er kynning á líffærafræði – vísindagreininni um byggingu mannslíkamans, og lífeðlisfræði – vísindagreininni um starfsemi líkamans. Helsta hjálpargagn við samantekt bókarinnar var Understanding Human Anatomy and Physiology eftir Solomon og Phillips.

 • Höfundur: Regína Stefnisdóttir tók saman

 • Útgáfuár: 1995

 • 195 bls. / ISBN 9789979830351

Líffræði – Kjarni fyrir framhaldsskóla

kr. 7.105

Um nokkra áratugi hefur kjarnanámsefni í líffræði í íslenskum framhaldsskólum verið þýtt úr erlendum tungum. Öll uppsetning, og ekki síst myndefni, hefur miðast við erlendar aðstæður. En þótt hjörtum mannanna svipi hvarvetna saman, eru sóleyjarnar og fíflarnir í varpanum, þangið í fjörunni, fuglar, fiskar, selir og hvalir hluti af lífríki Íslands. Að þessu leyti er líffræðin þjóðleg fræði, og ungir sem aldnir þurfa að kynnast lífinu í kringum sig. Þessi bók er samin á íslensku, með lífríki Íslands í huga.

 • Höfundur: Örnólfur Thorlacius

 • Útgáfuár: 2001

 • 236 bls. / ISBN 9789979670735

Líffræði – lífið eins og við þekkjum það!

kr. 1.695

Í þessari bók iðar allt af lífi enda er hún stútfull af fróðleik um lífríkið. Hér birtist síkvikur heimur dýra, plantna og margra annarra furðulegra fyrirbæra náttúrunnar, alveg niður í ösmáar frumur, prótín og DNA-erfðaefnið sem stýrir þeim.

 • Upplögð bók fyrir öll börn á skólaaldri

 • Höfundur: Dan Green

 • Þýðandi: Jóna Dóra Óskarsdóttir

 • Útgáfuár: 2012

 • 128 bls. / ISBN 9789979672982

Lífræn efnafræði

kr. 6.315

Þessi bók er ætluð framhaldsskólanemum sem hafa lokið grunnámi í efnafræði og eru á náttúrufræðibraut eða skyldum brautum. Hún fjallar um lífræna efnafræði og helstu efnaflokka sem mynda lífverurnar. Bókin skiptist í sextán meginkafla og í lok hvers kafla er fjöldi verkefna. Helsta stuðningsrit þessarar bókar er bandaríska kennslubókin Fundamentals of Organic Chemistry eftir Richard S. Monson og John C. Shelton.

 • Höfundar: Gísli Ragnarsson tók saman

 • Útgáfuár: 1993

 • 279 bls. / ISBN 9789979806684