Showing 1–16 of 43 results

Efnisáætlun

kr. 2.085
 • Unnið af Jóni R. Antonssyni ásamt Magnúsi Inga Ingvarssyni, Helga Þ. Gunnarssyni og Magnúsi S. Jónssyni

 • Útgefandi: IÐNÚ útgáfa

 • Útgáfuár: 1998

 • 42 bls. / ISBN 9789979806233

Efnisfræði byggingagreina

kr. 6.525

Í bókinni er lögð áhersla á almenna eiginleika efnanna, notkunarsvið þeirra og hvernig framleiðslu þeirra er háttað.

 • Höfundur: Jón Sigurjónsson

 • Útgáfuár: 2005

 • 200 bls. / ISBN 9789979671572

Efnisfræði tréiðna

kr. 2.535

Bók þessi er úr norskum kennslubókaflokki (Yrkeslære for snekkere) og er ætluðr trésmíðanemum. Hún veitir innsýn og yfirlit um þau efni sem trésmiðir nota. Bókin skýrir innri uppbyggingu viðarins og helstu galla og skemmdir sem efninu kunna að fylgja. Hér má finna þá undirstöðuþekkingu í viðarlíffræði og á eðliseiginleikum viðarins sem nauðsynleg er við flokkun, þurrkun og vinnslu timburs. Auk þessara áhersluatriða fjallar bókin um ýmsar plötugerðir í tréiðnaði og um önnur efni sem tréiðnum tengjast.

 • Höfundar: Henry Brinchmann, Bertil Helin, Tord Jeppsson og Rolf Nordmo

 • Þýðandi: Hallur Þorsteinsson

 • Útgáfuár: 1989

 • 191 bls. / ISBN 9789979830641

Einangrun

kr. 1.585

Bókin skiptist í þrjá hluta: Inngang, Hitaeinangrun og Rakaeinangrun

 

 • Þýðandi: Þorgeir Sveinsson

 • Útgáfuár: 2005

 • 72 bls. / ISBN 9789979671619

Endurlagnir í eldri hús

kr. 1.590

Efnisyfirlit:

1. Sögulegt og tæknilegt yfirlit
2. Endurlagnir, helstu þættir
3. Lagnaleiðir og lagnaval
4. Fjarvinnsla
5. Sjúkdómar og heilsuvernd

 • Höfundur: Sigurður Grétar Guðmundsson

 • Útgáfuár: 2009

 • 28 bls. / ISBN 9789979672364

Framkvæmdir og vinnuvernd

kr. 2.800

Bókin skiptist í þrjá hluta: Mannvirkjagerð – frá hugmynd að notkun, Byggingarvinnustaðir og öryggismál – fyrirtækið og framkvæmd aðgerða og Gæðastjórnun – kynning og gæðastjórnun í grunnnámi bygginga- og mannvirkjagreina.

 

 • Höfundur: Eyjólfur Bjarnason

 • Útgáfuár: 2004

 • 105 bls. / ISBN 9789979671483

Fráveitukerfi og hreinlætistæki

kr. 2.860

Bókin fjallar um undirstöðutækni í fráveitukerfum húsa og er ætluð til kennslu í framhaldsskólum. Gerð er stuttlega grein fyrir fræðilegum grunni fráveitukerfa og mismunandi gerðum þeirra og búnaði þeim tengdum.

 • Höfundur: Sveinn Áki Sverrisson

 • Útgáfuár: 2016

 • 57 bls. / ISBN 9789979674054

Gifsplötur – uppsetning veggja

kr. 4.310

Í þessari bók er gerð grein fyrir smíði og uppsetningu gifsveggja. Þegar unnið er með gifsplötur er mikilvægt að nota réttu verkfærin – á réttan hátt! Þess vegna fjallar sérstakur kafli í bókinni um þau verkfæri sem koma að bestu gagni.


Bókin er ætluð nemendum í tréiðngreinum en ætti jafnframt að nýtast öllum sem vilja fræðast um gifsplötur og þá vinnu sem býr að baki uppsetningu gifsveggja. Fjöldi verkefna er í bókinni.

 • Þýðandi: Erling R. Erlingsson

 • Útgáfuár: 2013

 • 88 bls. / ISBN 9789979673279

Glugga- og hurðasmíði

kr. 1.350

Bókin er hluti bókaflokks í bygginga- og mannvirkjagreinum sem IÐNÚ bókaútgáfa gefur út í samstarfi við Menntafélag byggingariðnaðarins. Bækurnar eru þýddar úr sænsku, en staðfærðar, og í þeim er fjallað á einfaldan og skýran hátt um grunnþætti tré- og byggingagreina. Fjöldi teikninga er í bókinni auk verkefna.

 

 • Þýðendur: Hallgrímur Guðmundsson

 • Útgáfuár: 2004

 • 31 bls. / ISBN 9789979671503

Grunnteikning I

kr. 8.225

Grunnteikning I: Teikniáhöld, Teikniskrift, Fallmyndun I, Ásmyndun og fríhendisteikning I.

 • Höfundar: Ásmundur Jóhannsson, Baldur J. Baldursson og Helga Friðriksdóttir tóku saman

 • Útgáfuár: 2003

 • 190 bls. / ISBN 9789979671107

Grunnteikning II

kr. 7.555

Grunnteikning II: Flatarteikning, Fallmyndun II og útflatningsmyndir, Fríhendisteikning II.

 • Höfundar: Ásmundur Jóhannsson, Baldur J. Baldursson og Helga Friðriksdóttir tóku saman

 • Útgáfuár: 2003

 • 192 bls. / ISBN 9789979671114

Handverkfæri og tæki málara

kr. 1.745

Þessi bók fjallar einkum um þau handverkfæri og tæki sem almennir húsamálarar nota við dagleg störf sín, svo sem pensla, rúllur, sköfur og spaða. Hér er ekki farið út í stórvirkari tæki eins og sprautur ýmiss konar. Hins vegar er fjallað nokkuð um slípivélar og einnig er sérkafli um slípiefni, s.s. sandpappír. Einnig er ýmsum áhöldum, sem tilheyra sérverkefnum, gerð skil. Þar má t.d. nefna málun marmara- og viðarlíkinga. Tilgangurinn með samantektinni er fyrst og fremst sá að bæta úr brýnni þröf fyrir nemendur í málaraiðn.

 • Höfundur: Helgi Grétar Kristinsson

 • Útgáfuár: 1994

 • 64 bls. / ISBN 9789979806646

Handverkfæri og vinnutækni

kr. 2.180

Bók þessi er úr norskum kennslubókaflokki (Yrkeslære for snekkere) og er ætluð trésmíðanemum. Jafnframt því að vera kennslubók fyrir trésmíðanema ætti þessi bók að geta veitt áhuga- og fagmönnum í trésmíði upplýsingar og fræðslu um handverkfærin, svo sem um nöfn hinna ýmsu hluta þeirra, skerpingu og viðhald, notkun og vinnutækni. Leikni í meðferð og stillingu handverkfæranna er ein af meginforsendunum fyrir faglegum árangri við smíðarnar.

 • Höfundar: Henry Brinchmann og Rolf Nordmo

 • Þýðandi: Páll Jónsson

 • Útgáfuár: 1992

 • 131 bls. / ISBN 9789979830481

Hita- og neysluvatnskerfi

kr. 2.570

Bókin fjallar um undirstöðutækni í hita- og neysluvatnskerfi húsa og er ætluð til kennslu í framhaldsskólum.

 • Höfundur: Sigurður Grétar Guðmundsson

 • Útgáfuár: 2005

 • 66 bls. / ISBN 9789979671534

Húsasmíði – timburhús

kr. 4.870

Bókin skiptist efnislega í 15 meginkafla þar sem áhersla er lögð jafnt á verklega þjálfun og fræðilega kunnáttu í húsasmíði. Fjallað er sérstaklega um burðarvirki timburhúsa, þakvirki, hita- og hljóðeinangrun, loftræstingu, eldvarnir, stiga, hurðir og glugga. Sérstakur kafli er um endureinangrun gamalla húsa. Einnig er ítarlega fjallað um byggingarefni, málsetningu þess og ákvæði byggingarreglugerðar. Þótt bókin sé fyrst og fremst ætluð til kennslu í framhaldsáföngum húsasmíði í iðn- og verkmenntaskólum ættu starfandi smiðir ekki síður að hafa gagn af henni því henni fylgja hagnýtar töflur, auk atriðisorðaskrár.

 • Höfundar: Anders Frøstrup

 • Þýðandi: Hallgrímur Guðmundsson

 • Útgáfuár: 1996

 • 149 bls. / ISBN 9789979831518