fbpx


Ráðstefna IÐNMENNTAR 2018 – Vinnustaðanám í starfsnámi

Iðnnám – mikilvæg menntun

Um 140 manns sóttu Ráðstefnu IÐNMENNTAR fimmtudaginn 1. mars síðastliðinn sem fór fram á Grand Hótel í Reykjavík og var hún afskaplega vel heppnuð. Yfirskrift ráðstefnunnar var Vinnustaðanám í starfsnámi. Fjallað var um efnið frá ýmsum hliðum auk þess sem þarft og fróðlegt samtal fulltrúa menntastofnana og atvinnulífsins átti sér stað.

Mennta- og menningarmálaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, flutti opnunarávarp þar sem hún ræddi m.a. mikilvægi þess að efla iðn-, tækni- og verknám á Íslandi með því að bæta stjórnskipulag starfsnáms, innleiða rafrænar ferilbækur, endurskoða lög og reglugerðir er varða námið og fella niður efnisgjöld í framhaldsskólum. Hún áréttaði jafnframt að allt skólastarf ætti að hafa hagsmuni nemenda að leiðarljósi.

Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, hélt erindi undir yfirskriftinni Verðmæt og eftirsótt menntun, og átti þá við iðn-, tækni- og verkmenntun sem eina af grunnstoðum afkastamikils atvinnulífs. Hann hvatti gesti til að beita sér fyrir breyttu viðhorfi til iðnnáms og djarfari framtíðarsýn þar sem mikil eftirspurn væri eftir iðnmenntuðu starfsfólki og hvetja þyrfti fleiri til að sækja í slíkt nám. Einnig taldi hann mikilvægt að efla námsráðgjöf í grunnskólum og auka áherslu á styrkleika hvers og eins.

Dr. Elsa Eiríksdóttir, lektor í kennslufræði verk- og starfsmenntunar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, tók næst til máls og sagði frá rannsókn sinni, Samspil náms í skóla og á vinnustað í löggiltum iðngreinum. Rannsóknin sýndi fram á að tvískipt kerfi iðnnáms á vinnustað og í skóla hefði marga kosti en ljóst væri að laga þyrfti ákveðin atriði til að nýta þá til fulls. Í dag er kerfið að miklu leyti rekið eins og tvö samhliða kerfi sem ynnu lítið saman. Kerfið byði hins vegar upp á möguleika á góðri heildstæðri þjálfun en þá þyrfti að auka samskipti og samráð á milli skóla og vinnustaða.

Í framhaldinu lá vel við að hlýða á Halldór Hauksson, verkefnastjóra rafrænna ferilbóka, með erindið Rafræn ferilbók, innihald og notagildi. Rafrænar ferilbækur gagnast til að gera öll samskipti milli skóla og vinnustaða einfaldari og skilvirkari auk þess sem umsjón með verkþáttum vinnustaðanámsins verður hnitmiðaðri.

Að lokum tók Jón B. Stefánsson, skólameistari Tækniskólans, til máls með erindið Starfsnám í skóla og á vinnustað. Þar sagði hann frá margþættum niðurstöðum starfshóps skólameistara um heildarskipulag á fyrirkomulagi starfsnáms í skóla og á vinnustað.

Á seinni hluta ráðstefnunnar fóru fram pallborðsumræður sem Margrét Friðriksdóttir, skólameistari Menntaskólans í Kópavogi, stjórnaði. Þátttakendur voru fulltrúar atvinnurekenda, launþega og kennara í starfsgreinaráðum, auk formanns starfsgreinarnefndar úr mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Þeir héldu allir stutta tölu um afstöðu sinnar starfsgreinar til vinnustaðanáms í starfsnámi og svöruðu síðan spurningum úr sal. Öll voru þau sammála um mikilvægi iðn-, tækni og verknáms og að grundvöllur væri til að gera betur á því sviði sem yrði öllum í hag.

Ráðstefnustjóri var Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir, skólameistari Fjölbrautarskólans í Breiðholti og formaður stjórnar IÐNMENNTAR.

Ráðstefnunni var streymt beint á vefnum www.netsamfélag.is og upptökuna má finna hér:

Nánari upplýsingar veitir:

Heiðar Ingi Svansson

Framkvæmdarstjóri

heidar@idnu.is

Gsm: 893-4582